Slamsugning, högtryck & hetvattenspolning i Varberg

Välkommen till Varbergs Spolservice AB!

Varbergs Spolservice AB

Hos oss får privatpersoner och företag runt om i Tvååker, Varberg, Falkenberg, Kungsbacka och Marks kommun bra och kvalitativ service inom slamsugning och spolservice. 


Vi är kompetenta, trygga, pålitliga och löser alla våra kunders problem. 


I branschen sedan -99 vilket innebär att vi har gedigen erfarenhet av avloppsspolning, avloppsrensning, avloppsfilmning, slamsugning m.m. 


Välgjorda och kvalitativa arbeten är en självklarhet för oss. 

Dessutom håller vi mycket bra priser!

 • Slamsugning
 • Avloppsspolning 
 • Hetvattenspolning 
 • Avloppsrensning 
 • Entreprenadmaskinarbeten
 • Uthyrning av maskiner 
 • Försäljning av grus, singel, makadam och matjord mm

Tjänster

Från slamsugning till avloppsrensning

Har du problem med att det luktar illa från avloppet eller att vattnet rinner ner dåligt? Hos oss på Varbergs Spolservice AB i Tvååker får du hjälp. Vi arbetar runt om i Varberg, Falkenberg, Kungsbacka och Marks kommun med slamsugning och spolservice.

Kvalitets- & Miljöpolicy

Samarbetspartners:

Vi utför mycket arbete a samarbete med Mantum.

mantum

Vi hjälper dig med:

 • Slamsugning
 • Köksavlopp
 • Avloppsfilmning
 • Avloppsstopp
 • Stopp i avloppet
 • Avloppsrensning
 • Slamsugning
 • Avloppsspolning
 • Spolning 
 • Entreprenad
 • Grussortiment

Entreprenad & Grussortiment

Entreprenadarbeten

Vi på Varbergs Spolservice utför en mängd olika entreprenadarbeten och finns tillgängliga så snart du behöver oss! 

Vi utför bland annat:

 • Snöröjning & Halkbekämpning
 • Schakttransporter
 • Sladdning av gårdsplan & grusvägar

Maskinparken:

 • Två lastmaskiner
 • Dumper
 • Två traktorer
 • Stiga parkmaskin
 • Bandschaktare

Uthyrning av maskiner

Hos oss kan du även hyra maskiner, hör med oss!

Grussortiment

På vår anläggnings har vi ett gediget grussortiment bestående av 15 sorters grus:

 • bärlager
 • slitlager
 • matjord
 • natursten
 • mursand
 • natursand
 • gjugrus
 • samt ett flertalet olika sorters makadam och singel.

Kontakta oss vid önskemål om andra sorter så ska vi försöka lösa det.

Pris 300:-/släpkärra + moms.

Vid större mängder så hör av er för ton/kubikpris.

Ring vid frågor och/eller tidsbokning för hämtning:


Edvin 072-73 16 716

Jonny 070-69 43 102

Om oss

Experten på avloppsspolning och slamsugning

Varbergs Spolservice AB är en renhållningsentreprenör som startades 1999 i Tvååker. Företaget är ett familjeföretag som idag har ett 10-tal anställda. 


Vi utgår från Tvååker och erbjuder våra tjänster runt om i Varberg, Falkenberg, Kungsbacka och Marks kommun. 


Bland våra kunder finns både privatpersoner och företag. Oavsett uppdrag, från avloppsspolning till filmning och slamsugning löser vi era problem effektivt och noggrant till konkurrenskraftiga priser. 


Vi är ett företag som står för trygghet, pålitlighet och seriositet.Varbergs Spolservice AB är ett företag med kompetens, erfarenhet och utmärkt service! 

Vill du veta mer, hör gärna av dig!

Medlemskap

Varbergs Spolservice AB är medlem i Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) och följer tecknade kollektivavtal mellan BA och Transportarbetareförbundet.

Biltrafikens Arbetsgivareförbund

Kvalitet & Miljö

Vår kvalitets- och miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Hos Varbergs Spolservice AB är kvaliteten så hög att vi alltid motsvarar våra kunders förväntningar. Genom att ständig förbättraoss höjer vi kontinuerligt kvalitén inom vår verksamhet.

 • Vi känner till och uppfyller de lagar och krav som ställs på oss
 • Vår kvalitet präglas av långsiktighet och är baserad på helhetstänkande. Kvalitetsfrågor hanteras som en integrerad del av vår verksamhet.
 • Samtliga anställda är utbildade för att hålla fortsatt hög kompetens i enlighet med kvalitetspolicyn.
 • Vi uppfyller våra åtaganden och utföras vid avtalad tid.

Kvalitetstänkande

Vårt kvalitetstänkande innebär:

- långsiktiga relationer med våra kunder
- hög kompetens
- säkra och kostnadseffektiva transporter
- motiverade och engagerade medarbetare

Miljöpolicy

Varbergs Spolservice AB känner ansvar för miljön och vi är medvetna om att vår verksamhet genererar en miljöpåverkan. Våra insatserför miljön grundas på vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt samt miljömässigt motiverat.

 • Vi åtar oss att genom ständig förbättring och förebyggande av föroreningar minska vår miljöpåverkan.
 • Vi bidrar till hållbar utveckling genom att välja de bästa möjliga motorer och avgasreningsteknik ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv, samt minska användningen av ändbara bränslen. 
 • Vi beaktar våra leverantörer och entreprenörers miljöarbete vid inköp.
 • Vi uppfyller gällande lagstiftning samt andra åtaganden som företaget förbundit sig att följa. Vi ska också uppmärksamma, och efter bästa förmåga uppfylla de krav och önskemål som våra kunder och andra aktörer ställer. 
 • Samtliga anställda utbildas och informeras för att kunna agera ansvarsfullt i enlighet med miljöpolicyn. Miljöfrågor intrigeras fortlöpande i de anställdas kompetensutveckling. 
 • Vi förmedla information kring den miljöpåverkan som vår verksamhet genererar och vi uppmuntrar våra intressenter till en aktiv dialog.

Varbergs Spolservice AB

Spannarp 57, 432 77 TVÅÅKER

info@varbergsspolservice.se

Fax 0340-431 01


JOUR 070-545 70 44

JONNY 070-694 31 02

EDVIN 072-731 67 16

Frågor eller funderingar?

Välkommen att kontakta oss på Varbergs Spolservice AB om du vill ha mer information eller har frågor gällande våra tjänster.

hCaptcha

Jonny 070 69 431 02  Edvin 072 731 67 16